• pl
  • en
  • de
  • ru
Zmien język strony:

Zamów katalog

Pola z * są obowiązkowe.

Proszę przepisać litery z obrazka powyżej. Wielkość liter nie ma znaczenia.


Oświadczenie o ochronie danych
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.
Dla naszej firmy Aqua Medic Poland Bartosz Blum duże znaczenie ma ochrona danych osobowych. W trosce o ochronę naszych klientów instytucjonalnych dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Niniejszym oświadczamy, że nie będziemy publikować ani udostępniać osobom trzecim Państwa danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane jedynie do informowania o działaniach w zakresie profilu naszej firmy.
Niniejszy dokument przedstawia, w jaki sposób przetwarzamy informacje otrzymane od Państwa, jak można zmienić te informacje i jak są one uaktualniane.
Zbiór danych
Każdy serwer www rejestruje automatycznie dostęp do strony internetowej.
Po otwarciu naszej strony internetowej nasz serwer rejestruje doraźnie do celów bezpieczeństwa systemowego nazwę domeny lub adres IP komputera, z którego wysłano zapytanie, oraz datę dostępu i adres URL, do którego macie dostęp, kod HTTP i stronę internetową, z której do nas dotarłeś oraz bajty przekazywane w czasie połączenia. Zapis tych informacji jest anonimowy. Nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby i indywidualnych danych.
Inne dane niż wymienione powyżej nie są rejestrowane, chyba, że udostępniłeś je wyraźnie w ramach np. zamówienia online lub rejestracji. Twoje dane przetwarzamy odpowiedzialnie i zgodnie z regulacjami prawnymi.
Przetwarzanie danych
Dane uzyskane drogą online są przez nas rejestrowane w celu budowania statystyk i ustalenia istniejących tendencji. Dane te służą również identyfikacji i analizie prób nieuprawnionego dostępu do naszego serwera www. Opracowywane przez nas informacje o korzystaniu z naszych stron internetowych poddawane są obowiązkowo anonimizacji i służą wyłącznie poprawie prowadzenia udostępnionych nam danych użytkownika i optymalizacji oferty pod kątem obszaru zainteresowań użytkowników. Nie tworzymy ani nie przetwarzamy profili zawierającymi dane osobowe.
Przekazane przez Ciebie dane osobowe zbieramy, utrwalamy i przetwarzamy tylko w sposób niezbędny do zrealizowania zapytań lub zleceń. W celu ułatwienia wykonania tego zadania czasami ma miejsce wymiana Twoich danych z danymi osób trzecich uczestniczących w realizacji zlecenia. Ponadto nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecich, chyba że, jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów lub gdy sam tego zażądasz.
Chcielibyśmy przekazywać informacje o naszych produktach i usługach oraz uzyskiwać od Ciebie opinie na ich temat. Dlatego z zastrzeżeniem możliwości wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu możemy w celu badania rynku, reklamy lub dopasowania usług do podaży tworzyć profile korzystania nie zawierające danych osobowych.
Twoje dane osobowe (np. nazwa i adres bądź adres e-mail) będziemy przetwarzać jedynie do celów prowadzenia korespondencji z Tobą lub tylko do tych celów, do których dane te nam udostępniłeś. Chcielibyśmy korzystać z Twoich danych adresowych w celu informowania o naszych produktach i usługach oraz innowacjach.
Przekazane przez Ciebie dane mogą posłużyć nam również do nawiązania elektronicznego lub telefonicznego kontaktu z Tobą w celu przeprowadzenia ankiety na temat zadowolenia klienta, w celach badania rynku i reklamy.
Cookies
W celu dopasowania strony internetowej do Twoich potrzeb i gromadzenia określonych informacji korzystamy z różnych technologii m.in. z tak zwanych "cookies" ("ciasteczek".) Stosowanie "cookies" ułatwia korzystanie z Internetu i usprawnia komunikację.
Cookies są małymi plikami tekstowymi (wielkość maks. 4 KB) wysyłanymi z naszego serwera www do Twojej przeglądarki i zapisywanymi na twardym dysku Twojego komputera jako anonimowy znacznik identyfikacyjny. Zadaniem cookies jest np. lepsze sterowanie łącznością w czasie odwiedzania naszych stron internetowych i efektywniejsze wsparcie, gdy powracasz na naszą stronę. Bez tego czasowego "pośredniego przechowywania w pamięci" należałoby przy niektórych aplikacjach ponownie wprowadzać dane. "Ciasteczko" zawiera tylko te dane, które wychodzą z serwera i/lub które użytkownik wprowadza na żądanie (np. struktura: dane o domenie, ścieżka, data przepływu, nazwa "ciasteczka" i wartość). Cookies zawierają zatem czysto techniczne informacje, a nie dane osobowe. Za pomocą "cookies" nie można bezprawnie wejść w posiadanie danych zabezpieczonych na dysku twardym.
Zgodnie z Twoim życzeniem, można wymusić zapisywanie cookies za pomocą własnej przeglądarki internetowej lub możesz zdecydować, czy chcesz zapisać dane. Brak akceptacji na zapisanie "cookies" może spowodować, że niektóre strony wyświetlą się nieprawidłowo.
Wyrażenie zgody
Korzystając z naszych stron internetowych wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie Twoich danych w wyżej opisany sposób. Wprowadzając dane osobowe akceptujesz wykorzystywanie i przetwarzanie danych w wymieniony sposób.
Twoje prawa / Dane kontaktowe
Na życzenie przekażemy informacje dotyczące wykorzystania przekazanych przez Ciebie danych osobowych.
Masz prawo do informacji na temat zapamiętywanych danych osobowych podanych przez Ciebie oraz do korekty niewłaściwych danych, blokady lub ich skasowania. W każdej chwili możesz odmówić korzystania z Twoich danych osobowych do celów reklamowych. Wyraźnie informujemy, że nasi pracownicy zobowiązani są do tajemnicy danych zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.).
Jeśli chcesz uzyskać informację na temat Twoich danych osobowych bądź ich korekty lub skasowaniu, prosimy o wysłanie wiadomości mailowej na poniższy adres: info@aquamedic.pl
Pozostałe dane o naszej firmie znajdują się w dziale kontakt.
Zakres obowiązywania / Linki
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy jedynie wszystkich tych stron, za które odpowiada firma Aqua Medic Poland Bartosz Blum.
Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych firm, ponieważ uważamy, że informacje tam zamieszczone mogą być dla Ciebie interesujące. Nie mamy wpływu na formę i treść tych stron i nie możemy kontrolować sposobu obchodzenia się ich właścicieli z Twoimi informacjami. Dlatego nasze oświadczenie o ochronie danych oraz nasz zakres odpowiedzialności nie obejmuje stron internetowych, do których odsyłamy za pomocą linków. Jeśli miałbyś pytania w tym zakresie, prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.